sun-piercing-of-brown-concrete-house-near-sea-1732414

Kredyty

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne to kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. Najważniejszym parametrem, którym kierujemy się przy wyborze jest oprocentowanie. Aby jednak dokładnie  porównać kredyty kilkunastu banków trzeba dokonać wnikliwej analizy pod wieloma kryteriami:

 • prowizja
 • oprocentowanie
 • waluta kredytu
 • koszty dodatkowe
 • warunki wcześniejszej spłaty

Kredyt mieszkaniowy to rozwiązanie najczęściej wybierane przez przyszłych właścicieli nieruchomości i może być udzielony na każdy cel mieszkaniowy, taki jak:

 • zakup domu 
 • zakup mieszkania
 • zakup działki budowlanej
 • adaptacja lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • zmiana lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności
 • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele
 • spłatę kredytu udzielonego na ww. cele oraz inne cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych

Kredyt budowlany to rozwiązanie przeznaczone na budowę nieruchomości:

 • budowa domu
 • remont domu
 • modernizacja domu
 • budowa budynku mieszkalnego umożliwiającego całoroczne jego użytkowanie, zlokalizowanego na gruncie o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
 • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele
 • spłatę kredytu udzielonego na ww. cele oraz inne cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych

Refinans kredytu , to nic innego jak nowy kredyt zaciągnięty na spłatę dotychczas posiadanych zobowiązań. Jeśli jakiś czas temu zaciągnąłeś kredyt mieszkaniowy dziś możesz znacznie zredukować koszty . 

Korzyści jakie niesie za sobą taka transakcja :

 • niższe raty 
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość wydłużenia okresu kredytowania
 • możliwość uzyskania środków na cel dowolny
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie głównej – nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania podczas bezpośredniego spotkania.

Kredyty

Kredyty gotówkowe

Kredyt gotówkowy to przede wszystkim szybki dostęp do pieniędzy. Przyznawany jest na dowolny cel, bez zbędnych formalności, bez poręczycieli i w atrakcyjnej cenie. Dzięki kredytowi gotówkowemu szybko i łatwo uzyskasz środki na realizację swoich planów. 

Dlaczego warto skorzystać z takiego rozwiązania:

 • dowolny cel
 • bez zabezpieczenia
 • dostępny w krótkim czasie
 • możliwość wcześniej spłaty bez opłat
 • możesz go przeznaczyć na spłatę innych swoich zobowiązań

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie głównej – nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania podczas bezpośredniego spotkania.

white-couch-near-glass-windows-3773582
architectural-design-architecture-ceiling-chairs-380768 (1)

Kredyty

Kredyty firmowe

Kredyty przeznaczone na finansowanie dla firm

 • finansowanie zakupu nowych środków trwałych
 • finansowanie nakładów na odtworzenie lub modernizację aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych
 • wyposażenie w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej
 • finansowanie zakupu, budowy, rozbudowy, adaptacji oraz remontu i modernizacji lokalu lub budynku użytkowego
 • finansowanie gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta
 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (w tym podatku VAT)
 • finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy 
 • spłata zadłużenia wobec innego banku z tytułu kredytów obrotowych
 • spłata pożyczek zaciągniętych na bieżącą działalność gospodarczą
 • spłata płatności wynikających z limitów firmowych kart kredytowych
 • Finansowanie płatności z tytułu podatku VAT dla realizujących budowę nieruchomości dochodowych

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy oraz zapotrzebowania na kapitał obrotowy . Jest to najłatwiejszy sposób pozyskania finansowania działalności i pozwala na utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

Kredyt deweloperski przeznaczony jest dla deweloperów , spółdzielni mieszkaniowych i pośredników w obrocie nieruchomościami głównie na realizację lub zakup inwestycji mieszkaniowej z przeznaczeniem na sprzedaż:

 • finansowanie inwestycji deweloperskiej na każdym etapie budowy i rozwoju firmy
 • kredyt zarówno dla firm rozpoczynających pierwsze inwestycje jak i firm z doświadczeniem w branży

Kredyty

Leasingi

Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

W szczególności przedmiotem leasingu może być:

 • sprzęt biurowy: komputery, kserokopiarki, meble,
 • środki transportu kołowego: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, specjalne,
 • inne maszyny: sprzęt budowlany, dźwigi, linie technologiczne, 
 • statki, samoloty,
 • nieruchomości: biurowce, budynki przemysł

Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów. Tytuł prawny do składnika aktywów może, ale nie musi być ostatecznie przekazany.

 • brak minimalnego okresu leasingu
 • przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku i możesz go amortyzować
 • możesz dowolnie podzielić raty wynagrodzenia na część kapitałową i odsetkową
 • podatek VAT rozliczysz na zasadach ogólnych
 • zawiera prawo do nabycia przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta

Leasing operacyjny natomiast jest to leasing nie będący leasingiem finansowym.

 • daje możliwość spłaty tylko części wartości nabytego przedmiotu leasingu i uzyskanie mniejszych miesięcznych rat
 • użytkowanie przedmiotu bez konieczności zakupu po okresie leasingu
 • w przypadku leasingu samochodów osobowych daje możliwość zaliczenia rat leasingowych w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychod 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie głównej – nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania podczas bezpośredniego spotkania.

apartment-blinds-cabinets-chairs-349749