Young applicant reading one of questions of questionnaire before answering it in written form

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia na Życie

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka będzie sytuacja Twojej rodziny w chwili, gdy Ciebie zabraknie?

Ubezpieczenia towarzyszą dzisiaj większości aspektów życia człowieka czy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Programy te gwarantują Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe, zabezpieczenie spłaty kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, a także zapewnienie środków pieniężnych na wykształcenie dzieci w najtrudniejszych momentach życia. Dla Ciebie programy te to komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i wyraz troski o najbliższych.

Ubezpieczamy Życie, aby zagwarantować najbliższym zaplecze finansowe:

 • na wypadek śmierci
 • na wypadek inwalidztwa
 • na wypadek niezdolności do pracy
 • na wypadek poważnej choroby
 • na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia nieruchomości

Warto spać spokojnie , coraz częściej występują nagłe powodzie, nawałnice czy pożary, które bezpośrednio mogą zagrozić bezpieczeństwu Twojego domu, mieszkania, czy też domku letniskowego. 

Zakres ubezpieczeń

 • ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
 • ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenia mienia od przepięcia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia Assistance

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie głównej – nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania podczas bezpośredniego spotkania.

villa-patio-with-stone-walls-PHVRW28.jpg